DODAJ DO ULUBIONYCH   ::   STARTUJ Z NAMI
Pebek Design - mała architektura ogrodowa
 

Zabytki architektury - Mazowsze

Najciekawsze zabytki województwa mazowieckiego


Ciechanów
 • Zamek Książąt Mazowieckich z XV wieku
 • Grodzisko z XI w., z neogotycką dzwonnicą z XIX w.
 • Ratusz
 • Kamienica Brudnickich
 • Kamienica Baranowskich
 • Kościół farny w XVI w.
 • Cmentarz rzymskokatolicki
 • Cmentarz żydowski
 • Średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem
 • Kościół poaugustiański z XVI w. i budynek d. klasztoru z XVII w.
Legionowo
 • Drewniany budynek koszarowych, wybudowany w stylu wielkoruskim
Ostrołęka
 • Pobernardyński zespół klasztorny wraz z kościołem św. Antoniego z lat 1666-1696 i klasztorem z 1660 r.
 • Zespół budynków pokoszarowych z XIX w.
 • Kościół Farny pw. NMP i św. Mikołaja z XIV w.
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne
 • Kościół pw. św. Wojciecha z końca XIX w.
 • Budynek dawnej poczty z XIX w.
 • Ratusz w stylu klasycystycznym z 1824 r.
Otwock
 • Synagogi
 • Obserwatorium magnetyzmu ziemskiego
 • Dom Uzdrowiskowy z 1926 r., ul. Filipowicza
 • Obraz Matki Boskiej Swojczowskiej
 • Kościół z lat 1930 - 1935. pw. Świętego Wincentego a'Paulo
 • Ratusz z XIX wieku
 • Willa Albinów
 • Willa Kolonia Jadzin
 • Dworzec Kolejki Wąskotorowej z lat 20. XX w.
 • Budynek sądu przy ul.Czaplickiego 7
 • Domy przy ul. Zamenhofa 4 i ul. Poniatowskiego 11
 • Kasyno z lat 30 XX w.
 • Bunkry niemieckie z 1943 r.
 • Cmentarz żydowski
 • Uzdrowisko A. Gurewicza
Płock
 • Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP
 • Dawne opactwo benedyktyńskie na Wzgórzu Tumskim
 • Najstarsza szkoła w Polsce - obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
 • Kościół farny św. Bartłomieja
 • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
 • Katedra Mariawicka
 • Ratusz i rynek Starego Miasta
 • Kościół św. Dominika
Pruszków
 • Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Klasycystyczny dwór Potulickich
 • Rezydencja założyciela fabryki wyrobów fajansowych
 • Oficyna dworska z wozownią
 • Cmentarz żbikowski
 • Kościół pw. św. Kazimierza
 • Cmentarz pruszkowski
 • Zespół Szpitalny Tworki
 • Cmentarz tworkowski
 • Willa Orleówka
 • Pałacyk Sokoła z XIX w.
 • Dawne Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
Radom
 • Średniowieczne grodzisko zw. Piotrówką z ok. X wieku
 • Kościół św. Wacława pochodzący najpewniej z XIII w.
 • Kościół Farny św. Jana ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w XIV w.
 • Kościół i Klasztor oo. Bernardynów z XV w.
 • Zamek Królewski z lat 1360 - 1370, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego
 • Mury miejskie z fragmentami jednej z baszt
 • Kolegium oo. Pijarów
 • Średniowieczna szkoła parafialna
 • Klasztor benedyktynek z kościołem św. Trójcy
 • Ratusz pochodzący z XIX w.
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
 • Gmach Komisji Wojewódzkiej z XIX w.
 • Rogatki wzniesione w XIX w.
 • Resursa Obywatelska, budynek dawnego Teatru Rozmaitości
 • Loża masońska z XIX w.
 • Stara elektrownia wzniesiona w 1903 r.
 • Stary Ogród z XIX w.
 • Cmentarz żydowski założony w 1837 r.
Siedlce
 • Pałac Ogińskich z I poł. XVIII w. z oficyną, parkiem i kaplicą
 • Ratusz miejski
 • Kościół katedralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Gmach Gimnazjum
 • Klasycystyczny budynek teatru
 • Barokowo - klasycystyczny kościół pw. św. Stanisława
 • Klasycystyczny budynek poczty
 • Późnobarokowa plebania z II poł. XVIII w.
 • Odwach
 • Zabytkowa kamienica przy ul. Floriańskiej
 • Siedziba Kurii Biskupia
 • Kościół garnizonowy
 • Budynek Narodowego Banku Polskiego
 • Kolumna toskańska
 • Obelisk zwieńczony popiersiem Tadeusza Kościuszki
 • Lapidarium
 • Pomnik Niepodległości, poświęcony pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Zamek Książąt Mazowieckich w Liwiu
Warszawa
 • Bemowo, fort III Blizne-Groty
 • Bemowo, fort IV Chrzanów
 • Białołęka, kościół parafialny św. Jakuba wraz z dzwonnicą
 • Białołęka, kościół pw. św. Michała Archanioła
 • Białołęka, zespoły dworskie przy ul. Dębowej oraz ul. Mehoffera
 • Bielany, kościół pw. św. Marii Magdaleny
 • Bielany, kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski
 • Bielany, zespół klasztorny kamedułów na Bielanach
 • Bielany, fort II Wawrzyszew
 • Bielany, budynki Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Marymonckiej
 • Bielany, zespół pałacowo - parkowy przy ul. Muzealnej
 • Mokotów, zespół klasztorny bernardynów przy ul. Czerniakowskiej wraz z kościołem pw. Antoniego Padewskiego
 • Mokotów, fort Mokotów II
 • Mokotów, fort VII-A Służewiec
 • Mokotów, fort Czerniaków
 • Mokotów, fort Mokotów I
 • Mokotów, układ urbanistyczny Różana - Niepodległości - Odolańska - Dąbrowskiego
 • Mokotów, zespół pałacowy Sielce przy ul. Chełmskiej
 • Mokotów, zespół budynków dawnego Państwowego Zakładu Epidemiologicznego przy ul. Chocimskiej
 • Mokotów, dom Władysława Broniewskiego przy ul. Dąbrowskiego
 • Mokotów, kamiennice przy al. Niepodległości
 • Mokotów, XVIII - wieczny pałacyk Lubomirskich przy ul. Puławskiej
 • Mokotów, pałacyk Henryków przy ul. Puławskiej
 • Mokotów, XVIII - wieczny klasycystyczny pałacyk, tzw. Królikarnia
 • Ochota, Kolonia Lubeckiego
 • Ochota, Kolonia Staszica
 • Ochota, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Ochota, kaplica pw. Dzieciątka Jezus
 • Ochota, kamienice przy al. Jerozolimskich
 • Ochota, zespół stacji filtrów przy ul. Koszykowej
 • Ochota, gmach Ministerstwa Komunikacji przy ul. Chałubińskiego
 • Ochota, Zieleniec Wielkopolski, ul. Filtrowa - Łęczycka - Wawelska
 • Praga Południe, Saska Kępa - strefa ochrony konserwatorskiej
 • Praga Południe, kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli
 • Praga Południe, zespół kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej
 • Praga Południe, Park Skaryszewski
 • Praga Południe, kamienica z oficynami przy ul. Chodakowskiej
 • Praga Północ, zespół budynków Osiedle Praga I
 • Praga Północ, kościół pw. św. Floriana
 • Praga Północ, kościół pw. MB Loretańskiej
 • Praga Północ, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa
 • Praga Północ, cerkiew metropolitalna prawosławna pw. św. Marii Magdaleny
 • Praga Północ, Park Praski oraz Ogród Zoologiczny
 • Praga Północ, fort Jasińskiego
 • Praga Północ, dawny Dom Weteranów Powstania Styczniowego przy ul. Jagiellońskiej
 • Praga Północ, zajezdnia tramwajowa przy ul. Kawęczyńskiej
 • Praga Północ, gmach dawnego Gimnazjum Praskiego im. Władysława IV
 • Praga Północ, układ urbanistyczny i zespół budowlany ul. Małej
 • Praga Północ, budynek straży pożarnej przy ul. Marcinkowskiego
 • Praga Północ, dawny Dom Akademicki Studentów Żydów
 • Praga Północ, zespół szpitala Przemienia Pańskiego
 • Praga Północ, zespół domów przy ul. Targowej
 • Praga Północ, zabudowania Stalownii Praskiej
 • Praga Północ, zespół dawnej oczyszczalni spirytusu przy ul. Ząbkowskiej
 • Rembertów, willa Granzowa przy ul. Chełmżyńskiej,
 • Śródmieście, Stare Miasto - najstarsze osiedle miejskie Warszawy, zrekonstruowane po zniszczeniach II wojny światowej
 • Śródmieście, Zamek Królewski i Biblioteka Królewska
 • Śródmieście, XVIII - wieczny Pałac Pod Blachą
 • Śródmieście, Arkady Kubickiego
 • Śródmieście, zabytkowe założenie urbanistyczne Oś Saska
 • Śródmieście, zabytkowe założenie urbanistyczne Oś Stanisławowska
 • Śródmieście, katedra pw. św. Jana
 • Śródmieście, kościół pw. św. Benona
 • Śródmieście, kościół pw. św. Aleksandra
 • Śródmieście, kościół pw. Najświętszego Zbawiciela
 • Śródmieście, zespół kościoła pw. Nawiedzenia NMP
 • Śródmieście, kościół pw. Wszystkich Świętych
 • Śródmieście, kościół ewangelicki przy ul. Małachowskiego
 • Śródmieście, teatr przy al. Solidarności
 • Śródmieście, cerkiew prawosławna, obecnie kościół polsko - katolicki parafialny pw. św. Ducha
 • Śródmieście, dawna kaplica prawosławna
 • Śródmieście, zespół klasztorny augustianów
 • Śródmieście, synagoga Nożyków
 • Śródmieście, klasztor bazylianów z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP
 • Śródmieście, zespół klasztorny bernardynów na Krakowskim Przedmieściu
 • Śródmieście, zespół klasztorny bonifratrów
 • Śródmieście, zespół klasztorny dominikanów
 • Śródmieście, zespół klasztorny franciszkanów
 • Śródmieście, zespół klasztorny jezuitów
 • Śródmieście, zespół klasztorny kapucynów
 • Śródmieście, zespół klasztorny karmelitów bosych
 • Śródmieście, kościół klasztorny misjonarzy pw. św. Krzyża
 • Śródmieście, zespół klasztorny paulinów
 • Śródmieście, zespół klasztorny pijarów
 • Śródmieście, zespół klasztorny reformatów
 • Śródmieście, zespół klasztorny trynitarzy
 • Śródmieście, zespół klasztorny sakramentek
 • Śródmieście, zespół klasztorny wizytek
 • Śródmieście, zakład sióstr miłosierdzia św. Wincentego ? Paulo
 • Śródmieście, Dom Stowarzyszenia Dzieci Marii przy ul. Radnej
 • Śródmieście, zespół pałacowo - parkowy Belweder przy ul. Belwederskiej
 • Śródmieście, zespół pałacowo - parkowy Łazienki Królewskie
 • Śródmieście, Zamek Ujazdowski wraz z Parkiem Ujazdowskim
 • Śródmieście, Ogród Botaniczny
 • Śródmieście, Ogród Saski
 • Śródmieście, Park Poniatowskiego
 • Śródmieście, mury obronne Starego Miasta wraz z basztą Rycerską
 • Śródmieście, Fort Legionów z otoczeniem
 • Śródmieście, XVI - wieczny Barbakan warszawski
 • Śródmieście, most i wiadukt im. Poniatowskiego
 • Śródmieście, wiadukt im. Markiewicza
 • Śródmieście, fontanna na skwerze Baonu AK Wigry
 • Śródmieście, kolumna Zygmunta III Wazy przy pl. Zamkowym
 • Śródmieście, pomnik Mikołaja Kopernika
 • Śródmieście, pomnik Adama Mickiewicza
 • Śródmieście, pomnik księcia Józefa Poniatowskiego
 • Śródmieście, figury św. Jana Nepomucena przy ul. Senatorskiej oraz na pl. Trzech Krzyży
 • Śródmieście, Muzeum Narodowe z ogrodem
 • Śródmieście, budynek hotelu Polonia przy Alejach Jerozolimskich
 • Śródmieście, budynek Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Śródmieście, zespół Korpusu Kadetów im. Suworowa, obecny Urząd Rady Ministrów
 • Śródmieście, pałacyk Pod Karczochem
 • Śródmieście, zespół pałacu Sobańskich
 • Śródmieście, pałac Śleszyńskich przy Alejach Ujazdowskich
 • Śródmieście, pałacyk Raua przy Alejach Ujazdowskich
 • Śródmieście, pałacyk Dziewulskich przy Alejach Ujazdowskich
 • Śródmieście, budynek hotelu Saskiego na pl. Bankowym
 • Śródmieście, pałac Ministrów na pl. Bankowym
 • Śródmieście, pałac Komisji Przychodów i Skarbu
 • Śródmieście, dawna łaźnia przy ul. Bednarskiej
 • Śródmieście, budynek Banku Polskiego przy ul. Bielańskiej
 • Śródmieście, pałac Brzozowskich przy ul. Brackiej
 • Śródmieście, gmach Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ul. Czackiego
 • Śródmieście, Biblioteka Załuskich
 • Śródmieście, neorenesansowy pałac Szlenkierów
 • Śródmieście, pałac Raczyńskich
 • Śródmieście, XVIII - wieczny pałac Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej
 • Śródmieście, Pałac Teppera - Dückerta
 • Śródmieście, Arsenał Królewski
 • Śródmieście, budynek Głównego Urzędu Miar z oficynami
 • Śródmieście, zespół Elektrowni Warszawskiej
 • Śródmieście, pałac Zamoyskich
 • Śródmieście, pałac Przeździeckich
 • Śródmieście, Teatr Ateneum
 • Śródmieście, Teatr Polski
 • Śródmieście, gmach Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej
 • Śródmieście, XVII - wieczny pałac Czapskich
 • Śródmieście, pałac Potockich
 • Śródmieście, pałac Wesslów
 • Śródmieście, budynek hotelu Europejskiego
 • Śródmieście, zespół Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu
 • Śródmieście, pałac Uruskich - Czetwertyńskich
 • Śródmieście, pałac Tyszkiewiczów - Potockich z oficyną
 • Śródmieście, budynek hotelu Bristol
 • Śródmieście, Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu
 • Śródmieście, zespół pałacu Krasińskich
 • Śródmieście, gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
 • Śródmieście, gmach Domu Towarowego Smyk
 • Śródmieście, gmach Zachęty
 • Śródmieście, Pałac Biskupów Krakowskich
 • Śródmieście, pałac Szaniawskich
 • Śródmieście, zespół pałacu Branickich
 • Śródmieście, pałac Chodkiewiczów z oficyną i ogrodem
 • Śródmieście, pałac Paca - Radziwiłłów
 • Śródmieście, pałac Borchów
 • Śródmieście, Collegium Nobilium, obecna Akademia Teatralna
 • Śródmieście, Hale Mirowskie
 • Śródmieście, Koszary Gwardii Konnej Koronnej
 • Śródmieście, Willa Pniewskiego
 • Śródmieście, pałac Mostowskich
 • Śródmieście, pałac Kossakowskich
 • Śródmieście, pałac Hołówczyca
 • Śródmieście, pałac Sanguszków
 • Śródmieście, pałac Pusłowskich
 • Śródmieście, pałac Staszica
 • Śródmieście, Biblioteka Krasińskich
 • Śródmieście, założenie urbanistyczne pl. Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza
 • Śródmieście, zespół zabudowań Politechniki Warszawskiej
 • Śródmieście, pałac Wielopolskich
 • Śródmieście, dawna baszta mostowa, tzw. Prochownia
 • Śródmieście, założenie urbanistyczne Rynku Nowego Miasta
 • Śródmieście, założenie urbanistyczne Rynku Starego Miasta
 • Śródmieście, pałac Małachowskich
 • Śródmieście, pałac Prymasowski
 • Śródmieście, pałac Blanka
 • Śródmieście, Teatr Wielki
 • Śródmieście, pałac Błękitny
 • Śródmieście, pałac Mniszchów
 • Śródmieście, Bank Landau?a przy ul. Senatorskiej
 • Śródmieście, pałac Symonowiczów
 • Śródmieście, Biblioteka Działyńskich
 • Śródmieście, Żydowski Instytut Historyczny
 • Śródmieście, pałac Przebendowskich
 • Śródmieście, pałac Gnińskich
 • Śródmieście, założenie urbanistyczne na pl. Unii Lubelskiej
 • Śródmieście, gmach Sejmu RP
 • Śródmieście, gmach Akademii Sztuk Pięknych
 • Śródmieście, pałac Sapiehów
 • Śródmieście, pałac Janaszów
 • Śródmieście, pałac Lubomirskich
 • Targówek, kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Targówek, cmentarz Bródnowski
 • Targówek, kościół pw. św. Wincentego
 • Ursus, cmentarz parafii rzymsko - katolickiej w Gołąbkach
 • Ursynów, kościół św. Katarzyny
 • Ursynów, Tor wyścigów konnych Służewiec
 • Ursynów, zespół pałacowo - parkowy w Natolinie
 • Ursynów, pałac Ursynów
 • Ursynów, zespóły dworskie Wyczółki
 • Wawer, kościół pw. Wniebowzięcia NMP
 • Wawer, cmentarz parafii pw. Wniebowzięcia NMP
 • Wilanów, kościół św. Anny
 • Wilanów, zespół pałacowo - parkowy
 • Wilanów, zespół pałacowo - parkowy w Morysinie
 • Wilanów, kościół św. Elżbiety w Powsinie
 • Wilanów, dawna karczma w Powsinie
 • Włochy, fort VI Okęcie
 • Włochy, pałac Koelichenów
 • Włochy, zespół dworski
 • Wola, kościół św. Augustyna
 • Wola, kościół św. Karola Boromeusza
 • Wola, kościół pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny
 • Wola, kościół pw. Stanisława Biskupa
 • Wola, kościół pw. św. Stanisława
 • Wola, Cmentarz Powązkowski
 • Wola, cmentarz ewangelicko - augsburski
 • Wola, cmentarz ewangelicko - reformowany
 • Wola, cmentarz żydowski
 • Wola, cmentarz muzułmański - kaukaski
 • Wola, cmentarz muzułmański - tatarski
 • Wola, cmentarz karaimski
 • Wola, zespół Reduty Wolskiej
 • Wola, Kamienica pod Zegarem
 • Wola, pozostałości wiezienia Pawiak
 • Wola, zespół gazowni przy ul. Kasprzaka
 • Wola, Elektrownia Tramwajowa, obecnie Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Wola, pałac Biernackich
 • Wola, dawny Zakład Platerniczy Norblinów przy ul. Żelaznej
 • Wola, pałac Bogusławskiego
 • Żoliborz, układ urbanistyczny Starego Żoliborza
 • Żoliborz, zespół cytadeli
 • Żoliborz, zabudowa ul. Wieniawskiego
 • Pozostałe zabytkowe zabudowy, domy, wille znajdujące się na terenie Warszawy
 

Zobacz także

 

Wyszukiwarka

 

Informacje

 

Szczególnie polecamy

 
Dodaj bezpłatnie firmę

Polecane usługi finansowe

Finanse osobiste Konta osobiste
Bezkonkurencyjne eKONTO - bez opłat, bez ograniczeń
Fundusze inwestycyjne Fundusz emerytalny
Inwestuj w przyszłość z najlepszym - ING OFE
Kredyty mieszkaniowe Kredyty mieszkaniowe
Planujesz zakup domu lub mieszkania? Wejdź i porównaj oferty, złóż wniosek na preferencyjnych warunkach

Poznaj potęgę naszego Centrum Finansowego - bezpiecznie, szybko i wygodnie zacznij korzystać z usług takich jak kredyty gotówkowe, konta osczędnościowe, karty kredytowe czy leasing.
 

Katalog branż

 
 
Projekty domów
Najlepsze restauracje
 
Hotele Hotele mazowieckie
  Pośrednicy pracy Pośrednicy pracy mazowieckie
  Restauracje Restauracje Mazowsze
  Nieruchomości Nieruchomości Mazowsze
Samochody Motoryzacja Mazowsze
  Meble Meble mazowieckie
  Księgowość Księgowość Mazowsze
  Budownictwo Budownictwo mazowieckie
 
» Portale miejskie Ciechanów, Legionowo, Ostrołęka, Otwock, Płock, Pruszków, Radom, Siedlce, Warszawa,
» Polecane serwisy
 
» Administracja serwisem : GET IN WEB.
Polska .: Strona główna .: Regulamin .: Informacje .: Kontakt .: Linki .: Partnerzy